Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tệp Tkb.bin có ý nghĩa như thế nào?
13/02/2006

Trả lời: Tệp Tkb.bin lưu lại các thông tin về License của chương trình. Tệp này nên lưu trữ cẩn thận cùng với tệp Tkb.exe. Chú ý rằng không thể sao chép cặp tệp Tkb.exe và Tkb.bin sang máy khác để dùng.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=50

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn