Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Nhập tên giáo viên có nhất thiết phải dùng phông tiếng Việt hay không?
13/02/2006

Trả lời: Hoàn toàn không nhất thiết. Bạn có thể dùng tiếng Việt không dấu để ghi tên Giáo viên trên Thời khoá biểu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=53

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn