Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 8.5: 15 câu hỏi và trả lời
16/07/2011

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần I: Câu hỏi

1. Hãy nêu tóm tắt các tính năng mới của phiên bản TKB 8.5.

2. Trong phần mềm TKB 8.5 đã đưa vào một thuật toán tinh chỉnh mới gọi là OpDPR/FPR. Thuật toán này có điểm gì đặc biệt hay không?

3. Trong tương lai, các bạn có tiếp tục cải tiến hoặc đưa ra các thuật toán tinh chỉnh tối ưu khác không?

4. Trường tôi có 1 yêu cầu như sau: khi xếp thời khóa biểu một giáo viên sẽ dồn tác tiết thực hành của mình vào một buổi để thuận tiện cho việc chuẩn bị thí nghiệm. Phần mềm TKB có tính năng nào hỗ trợ điều này hay không?


5. Phần mềm phiên bản mới TKB 8.5 có thay đổi nay nâng cấp bộ dữ liệu cũ 8.0 không? Nếu có thì có dữ liệu nào mới được bổ sung?

6. Trong lệnh Gửi thời khóa biểu qua email tôi chỉ nhìn thấy chức năng gửi thư cho từng giáo viên và từng lớp học. Có cách nào gửi thời khóa biểu cho từng học sinh trong nhà trường không?

7. Lệnh xếp môn thực hành mới đưa vào phần mềm TKB 8.5 có mâu thuẫn gì với lệnh xếp môn học đã có từ trước hay không? Vì sao không dùng lệnh cũ để xếp môn thực hành được?

8. Vì sao trong phiên bản mới này các bạn lại loại bỏ đi thuật toán tinh chỉnh dữ liệu Dãy vị trí động DPR-1e?

9. Hãy nói rõ hơn ý nghĩa của các đổi mới của các lệnh xem nhanh thời khóa biểu trong các lệnh quan sát và tinh chỉnh dữ liệu.

10. Trên TKB phòng có thể thực hiện được lệnh kéo thả chuột di chuyển tiết trên thời khóa biểu được không?

11. Trên TKB phòng có thể thực hiện được các lệnh CX hay Push Out được hay không?

12. Khi nào thì trên cửa sổ Info View của phòng có thể chọn được cặp (môn, khối lớp)? Khi đó có thể thực hiện được các chức năng gì?

13. Khi nào thì trên cửa sổ Info View của phòng có thể chọn được cặp (môn, lớp)? Khi đó có thể thực hiện được các chức năng gì?

14. Vì sao cần có lệnh chuyển đổi thời khóa biểu? Chức năng này được dùng đến khi nào, trong hoàn cảnh nào?

15. Phần mềm TKB phiên bản 8.5 có phát hành bản DEMO như các phiên bản trước đây hay không?

Phần II: Câu hỏi & trả lời

1. Hãy nêu tóm tắt các tính năng mới của phiên bản TKB 8.5.

Trả lời

Các thay đổi và tính năng mới của phiên bản TKB 8.5:

- Bổ sung 1 thuật toán tinh chỉnh tối ưu mới: OpDPR/FPR.

- Bổ sung lệnh Xếp môn thực hành có chức năng xếp trước các môn học cần học trong phòng học bộ môn.

- Bổ sung thêm lệnh Chuyển đổi thời khóa biểu cho phép thực hiện nhanh việc hoán đổi thời khóa biểu cho toàn trường trong 2 buổi học bất kỳ.

- Bổ sung lệnh Gửi thời khóa biểu qua Email cho phép tự động gửi dữ liệu thời khóa biểu cho tất cả các giáo viên và học sinh trong toàn trường.

- Nâng cấp các giao diện tinh chỉnh dữ liệu cho phép thao tác trực tiếp trên các TKB phòng, thực hiện các lệnh xóa hoặc xếp tiết trực tiếp trên TKB phòng.

- Bổ sung thêm lệnh Show All Room cho phép quan sát và điều chỉnh dữ liệu trên các phòng học trong nhà trường.

- Nâng cấp tất cả các lệnh Xem nhanh TKB lớp, giáo viên, phòng, cho phép lệnh này luôn đồng bộ với các ô dữ liệu trong tất cả các màn hình quan sát và tinh chỉnh dữ liệu.

- Bỏ đi không sử dụng nữa thuật toán DPR-1e.

2. Trong phần mềm TKB 8.5 đã đưa vào một thuật toán tinh chỉnh mới gọi là OpDPR/FPR. Thuật toán này có điểm gì đặc biệt hay không?

Trả lời

Thuật toán mới OpDPR/FPR là một cải tiến của thuật toán OpCX/OpDPR trước đây và lồng ghép với thuật toán OpFPR.

Ý tưởng của thuật toán này như sau:

Trong khi chuyển dịch các vị trí của các giáo viên trung gian, sẽ ưu tiên sử dụng thuật toán OpFPR, nếu cách làm này không thành công thì sẽ chuyển sang sử dụng thuật toán OpDPR.

Cải tiến nhỏ này sẽ hy vọng làm cho thuật toán này trở nên rất hữu hiệu trên thực tế.

3. Trong tương lai, các bạn có tiếp tục cải tiến hoặc đưa ra các thuật toán tinh chỉnh tối ưu khác không?

Trả lời

Trong tương lai chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm tòi các hướng đi mới cho việc phát triển các công cụ tối ưu cho thời khóa biểu. Còn rất nhiều vấn đề và bài toán thực tế cần giải quyết.

4. Trường tôi có 1 yêu cầu như sau: khi xếp thời khóa biểu một giáo viên sẽ dồn tác tiết thực hành của mình vào một buổi để thuận tiện cho việc chuẩn bị thí nghiệm. Phần mềm TKB có tính năng nào hỗ trợ điều này hay không?

Trả lời

Yêu cầu của bạn chính là một chức năng chính của lệnh Xếp môn thực hành mới được đưa vào TKB 8.5. Trong lệnh này nếu bạn chọn xếp trước môn thực hành theo cả 1 buổi học, sau đó lựa chọn xếp mỗi lớp 1 tiết thì việc xếp này sẽ thực hiện đúng yêu cần này của bạn.

5. Phần mềm phiên bản mới TKB 8.5 có thay đổi nay nâng cấp bộ dữ liệu cũ 8.0 không? Nếu có thì có dữ liệu nào mới được bổ sung?

Trả lời

Bộ dữ liệu TKB 8.5 không thay đổi hay nâng cấp gì so với 8.0. Hai phiên bản TKB 8.0 và 8.5 có thể dùng chung dữ liệu của nhau.

6. Trong lệnh Gửi thời khóa biểu qua email tôi chỉ nhìn thấy chức năng gửi thư cho từng giáo viên và từng lớp học. Có cách nào gửi thời khóa biểu cho từng học sinh trong nhà trường không?

Trả lời

Muốn gửi thư điện tử cho từng học sinh hãy thực hiện theo cách sau:

- Với mỗi lớp học tạo ra một tệp *.txt có chứa tất cả email của học sinh trong lớp này. Tệp *.txt này có dạng như sau: bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng là 1 email. Ví dụ chúng ta có thể tạo ra các tệp như 8A.txt, 9B.txt, ... chứa danh sách email của học sinh các lớp này.

- Trong lệnh Gửi thời khóa biểu qua Email, chọn Gửi thư cho học sinh.

- Tại cột Địa chỉ Email bên cạnh cột danh sách lớp, cần kết nối mỗi ô này với 1 tệp *.txt tương ứng như sau: nháy đúp chuột lên ô tương ứng, sau đó chọn tệp *.txt tương ứng với lớp học này.

- Sau khi đã kết nối xong các lớp với các tệp danh sách email thì nháy nút Gủi Email để thực hiện lệnh gửi thư.

7. Lệnh xếp môn thực hành mới đưa vào phần mềm TKB 8.5 có mâu thuẫn gì với lệnh xếp môn học đã có từ trước hay không? Vì sao không dùng lệnh cũ để xếp môn thực hành được?

Trả lời

Không. Lệnh xếp môn học trước đây áp dụng cho tất cả các môn học không phân biệt môn thực hành hay không. Còn lệnh Xếp môn thực hành mới được đưa vào TKB 8.5 chỉ dành riêng cho việc xếp trước các môn thực hành, tức là môn học bắt buộc học trong phòng bộ môn.

8. Vì sao trong phiên bản mới này các bạn lại loại bỏ đi thuật toán tinh chỉnh dữ liệu Dãy vị trí động DPR-1e?

Trả lời

Thuật toán dãy vị trí động DPR-1e không có tính tối ưu và trên thực tế không còn có ý nghĩa nữa nên chúng tôi loại ra khỏi danh sách các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm TKB.

9. Hãy nói rõ hơn ý nghĩa của các đổi mới của các lệnh xem nhanh thời khóa biểu trong các lệnh quan sát và tinh chỉnh dữ liệu.

Trả lời

Các lệnh Xem nhanh TKB lớp, giáo viên, phòng trong TKB 8.5 có một nâng cấp, thay đổi quan trọng sau: các lệnh này cho phép lệnh này luôn đồng bộ với các ô dữ liệu trong tất cả các màn hình quan sát và tinh chỉnh dữ liệu. Như vậy với sự nâng cấp này, người xếp TKB sẽ có thêm 1 công cụ quan sát hữu hiệu hiện trạng xếp TKB của các đối tượng trong toàn trường.

10. Trên TKB phòng có thể thực hiện được lệnh kéo thả chuột di chuyển tiết trên thời khóa biểu được không?

Trả lời

Có thể được.

11. Trên TKB phòng có thể thực hiện được các lệnh CX hay Push Out được hay không?

Trả lời

Không thể. Hiện tại trên các TKB phòng chỉ hỗ trợ lệnh kéo thả (MOVE TO) di chuyển tiết, nhưng chưa hỗ trợ các lệnh CX (xếp có điều kiện) và Push Out (giải phóng ô TKB).

12. Khi nào thì trên cửa sổ Info View của phòng có thể chọn được cặp (môn, khối lớp)? Khi đó có thể thực hiện được các chức năng gì?

Trả lời

Nếu phòng học hiện thời là phòng bộ môn thì có thể chọn được cặp (môn, khối lớp). Khi đã chọn được cặp này thì phần mềm sẽ hỗ trợ các chức năng sau:

- Xếp 1 tiết (lớp chọn ngẫu nhiên) vào vị trí hiện thời.

- Xếp 1 tiết (lớp chọn ngẫu nhiên) vào buổi hiện thời.

- Xếp max lớp vào buổi hiện thời.

13. Khi nào thì trên cửa sổ Info View của phòng có thể chọn được cặp (môn, lớp)? Khi đó có thể thực hiện được các chức năng gì?

Trả lời

Cặp (môn, lớp) luôn có thể chọn được với bất kỳ loại phòng học nào, kể cả phòng bộ môn hay phòng đa năng. Khi đã chọn được cặp này thì phần mềm sẽ hỗ trợ các chức năng sau:

- Xếp 1 tiết vào vị trí hiện thời.

- Xếp 1 tiết vào buổi học hiện thời.

14. Vì sao cần có lệnh chuyển đổi thời khóa biểu? Chức năng này được dùng đến khi nào, trong hoàn cảnh nào?

Trả lời

Lệnh này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khá nhiều nhà trường Việt Nam. Ví dụ khi nhà trường muốn hoán đổi TKB của 2 ngày hoặc 2 buổi học trong tuần (vì 1 lý do nào đó, ví dụ Hiệu trưởng bận họp vào 1 buổi nào đó).

15. Phần mềm TKB phiên bản 8.5 có phát hành bản DEMO như các phiên bản trước đây hay không?

Trả lời

Có. Bản TKB 8.5 DEMO vẫn có các chức năng tương tự các phiên bản trước đây: cho phép người dùng sử dụng với mỗi dữ liệu 15 lần (mở ra + ghi lại).URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=5456

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn