Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Nếu chẳng may tôi bị mất, hỏng, hay bị xóa mất tệp Tkb.bin thì phải làm thế nào để khôi phục lại?
13/02/2006

Trả lời: Cách duy nhất để khôi phục lại tệp Tkb.bin là bằng cách đăng ký lại License cho chương trình. Bạn cần lưu trữ tại một nơi kín đáo và an toàn m㕠số Serial Number được cấp khi mua chương trình. Khi đăng kí lại bởi lệnh Register, chương trình sẽ tự động sinh ra tệp Tkb.bin.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=55

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn