Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi tôi cho chương trình xếp tự động, các tiết nghỉ của lớp học (khối học) được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trong các thời khóa biểu và như vậy Thời khóa biểu không thể thực hiện đ
13/02/2006

Trả lời: Bạn đ㕠bỏ qua một bước rất quan trọng trong khi chuẩn bị xếp thời khóa biểu, đó là bước xếp các giờ Không học trên Thời khóa biểu lớp. Trong trường hợp tổng số tiết trên Thời khóa biểu của một lớp nhỏ hơn 30, lớp này sẽ phải có tiết nghỉ (không học) trong tuần. Các tiết nghỉ này nên được xác định trước trên thời khóa biểu bằng cách điền giá trị KHONG HOC. Để thực hiện việc ghi các giá trị KHONG HOC này, bạn h•ãy vào một trong các màn hình điều chỉnh dữ liệu TKB lớp (Main Loop hoặc Show All), kích đúp chuột tại ô dữ liệu và chọn Pick (chọn Pick lần thứ hai để hủy KHONG HOC). Hoặc bạn vào Lệnh chính - Xếp môn học, chọn Xếp tiết không học.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=57

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn