Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi muốn xóa toàn bộ thời khóa biểu toàn trường để xếp lại nhưng không muốn xóa các tiết có ghi CHAO CO và KHONG HOC. Có thể làm như vậy được hay không?
13/02/2006

Trả lời: Làm được. Lệnh xóa toàn bộ thời khóa biểu là Xóa tóan bộ TKB (Trên thanh thực đơn, bạn chọn Lệnh chính - Xóa toàn bộ TKB), trong thực đơn Main có các lựa chọn cho việc có xóa cả các tiết CHAO CO hay KHONG HOC không.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=59

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn