Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi:Trường hợp yêu cầu của một giáo viên là Họp trên TKB, nhưng tôi vẫn muốn xếp tiết cho giáo viên này tại vị trí trên, tôi thử xếp bằng chương trình nhưng đều không được do bị
13/02/2006

Trả lời: Ràng buộc "Họp" của giáo viên được máy coi như ràng buộc "bắt buộc". Do vậy bạn bắt buộc phải hủy bỏ ràng buộc này đi thôi.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=61

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn