Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phát hành bản nâng cấp mới của TKB 6.0
22/11/2006

Công ty School@net mới phát hành một nâng cấp nhỏ của phần mềm TKB 6.0. Phiên bản nâng cấp này bổ sung thêm một lệnh Xuất dữ liệu thời khóa biểu ra NET file. Với chức năng này dùng để kết nối dữ liệu thời khóa biểu với phần mềm Quản lý học tập nhà trường School Viewer 5.0 sắp được phát hành. Như vậy nếu các nhà trường sử dụng phần mềm School Viewer thì bắt buộc phải tải bản nâng cấp TKB này về để có thể thực hiện lệnh chuyển nhập dữ liệu TKB vào phần mềm School Viewer.


Ngoài ra dữ liệu thời khóa biểu trong tệp NET có nhiều tác dụng khác: toàn bộ cấu trúc thông tin trong tệp này là mở, các giáo viên và nhà trường có thể dùng các thông tin này để thực hiện các liên kết dữ liệu thời khóa biểu với dữ liệu khác.

Xem thông tin chi tiết của tệp NET

Các nhà trường đã sử dụng bản TKB 6.0 cần thực hiện các công việc sau đây:

1. Tải tệp nén TKB.RAR từ đường kết nối sau:

Tải tệp tkb.rar

2. Dùng trình giải nén WinRar để giải nén tệp này, thu được tệp TKB.EXE.

3. Sao chép tệp này đè lên bản TKB.EXE hiện thời của nhà trường trong thư mục mặc định cài đặt của phần mềm TKB 6.0.

4.Thực hiện lệnh Xuất dữ liệu thời khóa biểu ra NET file.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=611

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn