Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trên các màn hình xem và sửa dữ liệu Thời khóa biểu tôi thấy có hai loại ô màu trắng và màu vàng. Hãy giải thích ý nghĩa của các ô màu này?
13/02/2006

Trả lời: Ô màu trắng là Ô con trỏ hiện thời. Khi đưa con trỏ chuột đến ô nào thì ô đó đổi màu trắng. Ô vàng là Ô làm việc hiện thời, hay là Ô mà ta đang quan tâm và muốn xem, sửa dữ liệu tại Ô đó. Tại một thời điểm chỉ có đúng một ô là màu vàng. Kích chuột trái tại một ô sẽ kích hoạt ô này trở thành hiện thời, tức là có màu vàng.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=62

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn