Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chương trình TKB có thể giải quyết được trường hợp này không: tại một lớp, vào giờ ngoại ngữ cần tách thành hai lớp nhỏ, một học tiếng Anh, một học tiếng Pháp.
13/02/2006

Trả lời: Có thể thực hiện một cách rất "mẹo vặt" sau: Giả sử giáo viên dạy Anh văn của lớp này là AA, giáo viên dạy Pháp văn là PP. Tại lớp này bạn chỉ khai báo cho AA dạy môn Anh văn (như vậy trên dữ liệu của TKB thì lớp này không học Pháp văn).
Hãy xếp trước TKB môn Anh văn cho lớp này. Sau đó tại những tiết Anh văn của lớp, hãy đánh dấu "Họp" vào các tiết tương ứng của giáo viên PP. Sau đó hãy tiến hành việc xếp TKB như bình thường. Chú ý trong quá trình xếp bảo đảm không xếp tiết cho giáo viên PP tại các tiết đã nêu trên. Sau khi xếp xong, hủy bỏ các ràng buộc "Họp" trên tại TKB giáo viên PP.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=64

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn