Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TKB 9.0 – 10 câu hỏi và trả lời
29/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

TKB là phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu lâu đời nhất tại Việt Nam. Ra đời từ năm 1989, trải qua 23 năm liên tục phát triển, giờ đây phần mềm TKB đã trở thành phần mềm ứng dụng CNTT thành công nhất trong các nhà trường Việt Nam.


Sau đây là một số câu hỏi và trả lời liên quan đến phần mềm TKB phiên bản 9.0.

I. Câu hỏi

1. Hãy nêu tóm tắt các chức năng mới của phần mềm TKB 9.0.

2. Để thực hiện được chức năng gửi thông tin thời khóa biểu qua tin nhắn, cần sử dụng các thiết bị nào?

3. Các thiết bị dùng để gửi thời khóa biểu qua tin nhắn sẽ được kết nối với phần mềm TKB như thế nào?

4. Phần mềm có khả năng gửi thời khóa biểu đến từng HS hay không?

5. Tại sao khi tôi nối điện thoại di động của tôi vào máy tính nhưng phần mềm TKB không nhận ra và nhìn thấy điện thoại của tôi?

6. Khi dùng lệnh xóa 1 tiết Chào cờ tại một lớp học thì có thể xếp tiết học vào vị trí này được hay không?

7. Giả sử tôi đã xếp 1 tiết học vào vị trí, ví dụ, tiết 1, thứ 2. Sau đó tôi dùng lệnh xếp môn học để xếp tiết Chào cờ cho toàn trường thì tiết học mà tôi vừa xếp có bị xóa đi không?

8. Phần mềm TKB Management Viewer có các chức năng chính gì, hãy nêu vắn tắt các chức năng này.

9. Phần mềm TKB Management Viewer được cài đặt độc lập hay đi cùng với phần mềm TKB?

10. Xin cho biết giá bán phần mềm TKB 9.0 là bao nhiêu, có tăng nhiều so với phiên bản 8.5 hay không? Phần mềm TKBMan có giá bao nhiêu?

II. Trả lời

1. Hãy nêu tóm tắt các chức năng mới của phần mềm TKB 9.0.

Trả lời

- Bổ sung chức năng Xóa tiết Chào Cờ để có thể xóa các tiết Chào cờ tại các lớp học riêng biệt.

- Nâng cấp chức năng Gửi thông tin thời khóa biểu cho GV và Lớp học, cho phép gửi thông tin qua hệ thống thư điện tử và tin nhắn.

- Bổ sung thêm một module phần mềm mới là TKB Management Viewer - Phần mềm quản lý thời khóa biểu. Đây là một chức năng hoàn toàn mới dành riêng cho BGH nhà trường dùng để quản lý toàn bộ quá trình học tập, làm việc hàng ngày của GV và HS trong nhà trường thông qua thời khóa biểu. Phần mềm này sử dụng dữ liệu thời khóa biểu của phần mềm TKB.

2. Để thực hiện được chức năng gửi thông tin thời khóa biểu qua tin nhắn, cần sử dụng các thiết bị nào?

Trả lời

Các nhà trường có thể sử dụng một trong các thiết bị sau để sử dụng chức năng gửi thời khóa biểu qua tin nhắn:

1. Điện thoại di động.

2. USB 3G.

3. Các thiết bị dùng để gửi thời khóa biểu qua tin nhắn sẽ được kết nối với phần mềm TKB như thế nào?

Trả lời

Tất cả các thiết bị dùng để kết nối với máy tính và phần mềm TKB đều phải được cài đặt phần mềm kết nối máy tính (để máy tính nhận ra các thiết bị này). Trong hầu hết các trường hợp khi kết nối với máy tính qua cổng USB, hệ điều hành sẽ tự động nhận biết và tự cài đặt các phần mềm (driver) vào máy tính.

Các bước kết nối với máy tính như sau:

- Kết nối thiết bị (điện thoại, usb 3g) vào cổng USB của máy tính.

- Cài đặt phần mềm kết nối máy tính (driver) để máy tính nhận biết thiết bị).

Cả 2 bước trên đều tiến hành rất đơn giản.

Trong phần mềm TKB 9.0 sẽ có tính năng kiểm tra việc kết nối thiết bị với máy tính có thành công hay chưa.

4. Phần mềm có khả năng gửi thời khóa biểu đến từng HS hay không?

Trả lời

Có. Tại cột Số điện thoại di động của lớp học, nhập tên 1 tệp văn bản *.txt, trong tệp văn bản này có danh sách các số điện thoại di động của HS trong lớp học. Phần mềm sẽ tự động gửi thông tin thời khóa biểu đến từng HS trong danh sách này.

5. Tại sao khi tôi nối điện thoại di động của tôi vào máy tính nhưng phần mềm TKB không nhận ra và nhìn thấy điện thoại của tôi?

Trả lời

Khi nối điện thoại với máy tính, muốn máy tính và phần mềm TKB “nhìn thấy” được điện thoại, bạn cần cài đặt phần mềm hỗ trợ tương ứng của điện thoại này. Sau khi cài phần mềm (driver software) thì máy tính và phần mềm TKB sẽ lập tức nhận ra điện thoại của bạn.

6. Khi dùng lệnh xóa 1 tiết Chào cờ tại một lớp học thì có thể xếp tiết học vào vị trí này được hay không?

Trả lời

Hoàn toàn có thể được. Ý nghĩa của lệnh xóa tiết Chào cờ chính là việc sau đó có thể xếp tiết học vào vị trí này.

7. Giả sử tôi đã xếp 1 tiết học vào vị trí, ví dụ, tiết 1, thứ 2. Sau đó tôi dùng lệnh xếp môn học để xếp tiết Chào cờ cho toàn trường thì tiết học mà tôi vừa xếp có bị xóa đi không?

Trả lời

Có. Khi xếp tiết Chào cờ cho toàn trường thì các tiết học, nếu trước đó đã có tại các vị trí này, sẽ bị xóa đi.

8. Phần mềm TKB Management Viewer có các chức năng chính gì, hãy nêu vắn tắt các chức năng này.

Trả lời

Phần mềm TKB Management Viewer 9.0 là phần mềm dành riêng cho BGH nhà trường dùng để quản lý trực tiếp các hoạt động trong nhà trường thông qua thời khóa biểu.

Các chức năng chính của phần mềm này có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:

- Chức năng chính của phần mềm TKB Management Viewerlà quan sát, theo rõi lịch làm việc của nhà trường theo nhiều khuôn dạng thể hiện khác nhau: xem lịch tuần, xem theo lịch tiết học, xem theo lớp, xem theo giáo viên. Toàn bộ các màn hình theo rõi này đều được tích hợp đồng bộ với thời khóa biểu hiện thời của nhà trường.

- Phần mềm có chức năng nhập các thông tin sự kiện liên quan đến toàn trường, từng lớp hoặc từng giáo viên. Các thông tin sự kiện này có thể liên quan đến từng tiết học hàng ngày.

9. Phần mềm TKB Management Viewer được cài đặt độc lập hay đi cùng với phần mềm TKB?

Trả lời

Phần mềm TKB Management Viewer được cài đặt độc lập với phần mềm TKB.

10. Xin cho biết giá bán phần mềm TKB 9.0 là bao nhiêu, có tăng nhiều so với phiên bản 8.5 hay không? Phần mềm TKBMan có giá bao nhiêu?

Trả lời

Phần mềm TKB 9.0 sẽ được phát hành với giá bán 7.000.000 đ / license / nhà trường. Như vậy bản mới TKB 9.0 đã không tăng giá so với bản TKB 8.5.

Phần mềm TKB Man 9.0 được bán với giá 1.000.000 đ / nhà trường. Mỗi nhà trường mua phần mềm này sẽ được cấp từ 1-5 license tùy thuộc vào các máy tính cần cài đặt cho BGH nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=6552

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn