Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi nghe nói trong chương trình TKB có chức năng đánh giá thời khóa biểu là xấu hay tốt, điều đó có đúng không?
14/02/2006

Trả lời:
Đúng chăng!? Chưa chắc. Bạn không nên tin vào và đánh giá mức độ "tốt" hay "xấu" của chương trình vì đôi khi bạn sẽ thấy "vô lý". Một Thời khoá biểu như nào được coi là "tốt" hoặc "xấu"? Câu trả lời còn nhiều tranh c•i vì hoàn toàn mang tính chủ quan của mỗi người.
Theo quan điểm của chúng tôi, một thời khoá biểu được (tạm) coi là càng "tốt" nếu nó càng vi phạm càng ít các yêu cầu, ràng buộc của cả Giáo viên, Môn học, Lớp học. Ngược lại, một TKB càng "xấu" nếu vi phạm càng nhiều các yêu cầu, ràng buộc trên.
Ví dụ, với điều kiện môn Toán chỉ học một tiết trong ngày, mỗi Giáo viên được nghỉ ít nhất 1 ngày trong tuần, Thời khoá biểu của Giáo viên Hoà dạy môn Toán lớp 9A sau đây có theo chúng tôi là "tốt"(vì không vi phạm ràng buộc nào).Tuy nhiên, như sau có thể được coi là "xấu" (vì vi phạm ràng buộc mỗi ngày học 1 tiết):Như nào tốt hơn? Câu trả lời tuỳ thuộc vào người xếp TKB.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=66

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn