Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu chức năng Quản lý thông tin TUẦN của phần mềm Quản lý Thời khóa biểu TKB Management Viewer 9.0
27/08/2012

Phiên bản mới của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 9.0 của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường được phát hành lần này sẽ có thêm một module, một phần mềm mới, đó là phần mềm Hỗ trợ Quản lý Thời khóa biểu TKB Management Viewer 9.0.


Đây có lẽ là phần mềm đầu tiên của Việt Nam có các chức năng tích hợp liên kết và quản lý các sự kiện trong nhà trường có liên quan đến thời gian và thời khóa biểu của toàn trường. Phần mềm này được thiết kế hướng đến đối tượng là Hiệu trưởng, Hiệu phó và BGH nhà trường muốn trực tiếp theo rõi và quản lý các hoạt động hàng ngày trong nhà trường thông qua thời khóa biểu.

Phần mềm có 4 chức năng quản lý chính được thể hiện bằng 4 lệnh VIEW, các lệnh này được kích hoạt bởi các nút lệnh sau trên thanh công cụ VIEW của phần mềm.

Bài viết này sẽ trình bày về chức năng quản lý đầu tiên: Quản lý Thời gian biểu TUẦNcủa phần mềm.

Đây là chức năng cho phép Hiệu trưởng quan sát và quản lý các công việc chung của toàn trường theo từng ngày trong Tuần. Có thể hiểu đơn giản chức năng này mô phỏng việc quản lý thực tế thường gặp trong các phòng làm việc của Hiệu trưởng các nhà trường khi chúng ta nhìn thấy 1 bảng to ghi thời gian biểu làm việc hàng ngày.

Một đặc điểm quan trọng của chức năng Quản lý này là tính năng tích hợp chặt chẽ với thời gian thực của thực tế và hiện trạng thời khóa biểu trong nhà trường. Đây là tính năng xuyên suốt của phần mềm TKB Management Viewer 9.0không chỉ trong lệnh này.

I. Giới thiệu giao diện màn hình chức năng Quản lý Thời gian biểu TUẦN của phần mềm.

Để kích hoạt chức năng này nháy nút trên thanh công cụ VIEW của phần mềm.

Giao diện cửa sổ chính của lệnh có dạng như sau:

Theo chỉ dẫn của hình trên chúng ta sẽ lần lượt làm quen với các vùng làm việc của màn hình này: khung thời gian biểu ngày; khung thông tin chung; khung điều khiển View; thanh công cụ hệ thống.

Sau đây là mô tả ngắn các khu vực hoạt động chính của màn hình này.

1. Thời gian biểu NGÀY trong TUẦN

Khung thời gian biểu Ngày trong Tuần là khung làm việc chính của chức năng này. Mỗi khung sẽ hiện thời gian của 1 TUẦN làm việc, bao gồm cả Chủ nhật.

Mỗi ngày trong tuần sẽ chứa các sự kiện, thông tin có liên quan đến công việc và thời khóa biểu của toàn trường. Đây là nơi quan sát và làm việc chính của chức năng này.

2. Khung điều khiển View

Phía trên của khung thời gian biểu là Khung điều khiển. Trên khung điều khiển này sẽ hiện các thông số thời gian chính của hệ thống và các nút lệnh chính. Khung điều khiển View của tất cả

Phía trái Khung điều khiển và hộp mô tả thời gian hiện thời tính theo thời gian của năm học hiện thời. Phía dưới là thời gian thực của hệ thống luôn chạy và đồng bộ với thời gian của máy tính.

Chính giữa Khung điều khiển là hình ảnh Đồng hồ hệ thống, đồng hồ này luôn đồng bộ với thời gian thực của máy tính.

Muốn dịch chuyển sang các tuần khác với thời gian hiện thời thì sử dụng nút điều khiển tuần nằm phía phải của khung điều khiển:

Muốn quay trở về nhanh thời gian hiện thời thì nháy chuột lên Đồng hồ hệ thống.

Phía phải của Khung điều khiển còn có các nút lệnh chuyên dụng của phần mềm.

Trong các phần sau sẽ mô tả ý nghĩa các nút lệnh này.

3. Khung thông tin chung của TUẦN

Khung thông tin chung của Tuần nằm phía dưới màn hình.

Tại khung này sẽ hiện các thông tin chung của nhà trường mà không liên quan đến ngày cụ thể trong tuần. Đây là các thông tin chung của tuần hiện thời.

4. Thanh công cụ hệ thống

Thanh công cụ hệ thống chứa các lệnh và biểu tượng chung của phần mềm.

II. Các thao tác trên khung thời gian biểu TUẦN

Khung thời gian biểu Tuần là nơi làm việc chính của chức năng Quản lý thời gian biểu Tuần. Trên các ngày của thời gian biểu sẽ hiện các thông tin, sự kiện chính. Có thể chọn 1 thông tin đang hiện trên màn hình bằng cách nháy chuột lên thông tin này, ngày và thông tin được chọn sẽ được thể hiện đánh dấu trên màn hình. Người dùng được quyền xem, xóa, sửa và bổ sung thông tin trên thời gian biểu Tuần này.

Muốn phóng to, thu nhỏ cỡ chữ thể hiện trên màn hình thì dùng các nút này trên thanh công cụ hệ thống.

Sau đây là mô tả các thao tác chính với thông tin thời gian biểu tuần.

1. Tạo một thông tin, sự kiện mới.

Muốn tạo một thông tin, sự kiện mới trên thời gian biểu Tuần thực hiện các thao tác sau:

- Nháy chuột chọn ngày muốn tạo thông tin.

- Nháy chuột phải, sẽ thấy xuất hiện bảng chọn sau:

Nháy chọn chức năng: Tạo thông tin mới.

Xuất hiện hộp hội thoại sau cho phép nhập thông tin mới:

- Nhập nội dung thông tin tại vị trí Nội dung sự kiện.

- Chọn kiểu sự kiện (bình thường, lặp theo ngày, theo tuần) tại vị trí Kiểu sự kiện.

- Chọn các mức độ quan trọng khác nhau của sự kiện. Các sự kiện với mức độ quan trọng khác nhau được thể hiện trên màn hình với màu sắc khác nhau. Sự kiện “quan trọng” được thể hiện màu hồng, sự kiện “rất quan trọng” thể hiện bằng màu đỏ.

- Tại vị trí Các thông tin liên quan nhập các tham số có liên quan đến sự kiện này như môn học, lớp học, giáo viên. Để nhập thông tin liên quan nháy chọn DS môn / DS lớp / DS giáo viên, sau đó chọn môn / lớp / giáo viên tương ứng trong Popup, nháy nút Thêmđể đưa vào danh sách. Cứ làm liên tục như vậy.

- Nhập xong dữ liệu cho sự kiện này thì nháy nút Tạo sự kiện để kết thúc.

Chúng ta sẽ thây sự kiện này xuất hiện trên khung thời gian biểu tuần.

2. Xóa, sửa nội dung thông tin.

Muốn xóa hoặ sửa một thông tin trên màn hình thì nháy chọn thông tin này, sau đó nháy chuột phải, sẽ xuất hiện bảng chọn.

Thực hiện lệnh Sửa thông tin hoặc Xóa thông tin tương ứng.

3. Gửi một thông tin hoặc tất cả cho giáo viên.

Khi nháy chuột phải lên một thông tin, chúng ta sẽ nhìn thấy 2 lệnh sau:

Đó là các chức năng cho phép phần mềm tự động gửi thông tin của sự kiện hiện thời (đang đánh dấu) hoặc tất cả các thông tin trong ngày cho các giáo viên trong nhà trường. Việc gửi các thông tin này hoặc thông qua email (thư điện tử) hoặc thông qua hệ thống tin nhắn điện thoại.

Khi thự hiện lệnh này, xuất hiện giao diện gửi thông điệp giáo viên như sau:

- Tại vị trí Thông tin cần gửi đã xuất hiện thông tin hiện thời. Tuy nhiên có thể nhập, sửa bất kỳ thông tin nào tại đây.

- Tại ô Gửi đến chọn các giáo viên cần gửi: hoặc toàn trường, hoặc theo từng nhóm GV, hoặc cụ thể theo từng giáo viên, khi đó cần click chọn từng giáo viên trong DS bên trái.

- Nháy chọn phương thức gửi thông tin: hoặc qua Email, hoặc qua SMS, hoặc cả 2. Tất nhiên thông tin email và số đt di động của GV cần được nhập trước.

Nháy nút Thực hiện để tiến hành gửi thông tin.

Chú ý: để thực hiện được việc gửi thông tin qua tin nhắn, máy tính của nhà trường cần có kết nối với điện thoại di động hoặc USB 3G Internet. Nháy nút Cài đặt để kiểm tra việc kết nối này.

4. Hiển thị thời khóa biểu lớp, giáo viên.

Trong quá trình làm việc của chức năng quản lý này, người sử dụng phần mềm (lãnh đạo nhà trường) có thể muốn xem nhanh thời khóa biểu của các lớp học hoặc GV trong nhà trường. Công việc này có thể thực hiện ngay trong cửa sổ này.

Thao tác thực hiện như sau:

Sử dụng nút để làm hiện hoặc ẩn thời khóa biểu các lớp học.

Sử dụng nút để làm hiện hoặc ẩn thời khóa biểu các GV trong nhà trường.

Hình ảnh sau cho ta thấy các thời khóa biểu Lớp, GV sẽ hiện ngay trên màn hình.

Người dùng vẫn có thể làm việc với thời gian biểu bình thường đồng thời quan sát thời khóa biểu của từng lớp, GV theo ý muốn.

5. Gửi thông điệp, tin nhắn cho giáo viên trong nhà trường.

Đây là chức năng muốn gửi các thông điệp khác cho các giáo viên trong nhà trường mà không liên quan đến các sự kiện, tin tức hiện trong màn hình thời gian biểu của phần mềm. Muốn thực hiện chức năng này cần nháy chuột lên nút trên thanh công cụ trong Khung điều khiển VIEW. Xuất hiện giao diện gửi thông điệp như sau:

Thực hiện các thao tác tương tự như đã trình bày ở trên để gửi thông tin cho các GV muốn gửi.

III. Nhập, sửa thông tin chung của Tuần

Thông tin chung của Tuần được hiện tại một khung riêng phía dưới màn hình. Các thông tin này được thể hiện như các dòng văn bản nối tiếp nhau.

Nháy chuột phải lên khung này sẽ xuất hiện bảng chọn sau:

- Tạo thông tin mới: nhập thêm thông tin mới và bổ sung vào dòng cuối.

- Sửa thông tin: cho phép sửa lại toàn bộ thông tin chung của tuần hiện thời.

- Xóa thông tin: xóa toàn bộ thông tin chung của tuần hiện thời.

- Gửi thông tin hiện thời cho GV: gửi thông tin chung này cho các GV trong nhà trường.

Cửa sổ nhập, sửa thông tin chung tuần có dạng như sau:

Nhập thông tin chung của tuần vào cửa sổ chính này. Nhập xong nháy nút Kết thúc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=6607

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn