Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu chức năng Quản lý thông tin tiết học của phần mềm Quản lý Thời khóa biểu TKB Management Viewer 9.0
29/08/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phiên bản mới của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 9.0 của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường được phát hành lần này sẽ có thêm một module, một phần mềm mới, đó là phần mềm Hỗ trợ Quản lý Thời khóa biểu TKB Management Viewer 9.0.


Đây có lẽ là phần mềm đầu tiên của Việt Nam có các chức năng tích hợp liên kết và quản lý các sự kiện trong nhà trường có liên quan đến thời gian và thời khóa biểu của toàn trường. Phần mềm này được thiết kế hướng đến đối tượng là Hiệu trưởng, Hiệu phó và BGH nhà trường muốn trực tiếp theo rõi và quản lý các hoạt động hàng ngày trong nhà trường thông qua thời khóa biểu.

Phần mềm có 4 chức năng quản lý chính được thể hiện bằng 4 lệnh VIEW, các lệnh này được kích hoạt bởi các nút lệnh sau trên thanh công cụ VIEW của phần mềm.Bài viết này sẽ trình bày về chức năng quản lý thứ hai: Quản lý Thông tin tiết học gian theo TUẦN của phần mềm.

Đây là chức năng cho phép Hiệu trưởng quan sát và quản lý các công việc chung của toàn trường theo từng tiết học trong tuần. Chức năng này bổ sung cho chức năng Quản lý thời gian biểu Tuần sẽ giúp BGH có một công cụ đầy đủ để quản lý các sự kiện, công việc của nhà trường trong TUẦN làm việc của mình.

Một đặc điểm quan trọng của chức năng Quản lý này là tính năng tích hợp chặt chẽ với thời gian thực của thực tế và hiện trạng thời khóa biểu trong nhà trường. Đây là tính năng xuyên suốt của phần mềm TKB Management Viewer 9.0 không chỉ trong lệnh này.

Trong phần mềm sẽ lưu trữ một bộ các thông số thời gian hệ thống dùng để điều khiển các hoạt động của toàn trường theo thời gian. Hệ thống thời gian này bao gồm:

- Các mốc thời gian chính trong năm học.Các mốc này bao gồm:

Thời gian bắt đầu năm học; Thời gian bắt đầu và kết thúc Học kỳ I; Thời gian bắt đầu và kết thúc Học kỳ II; Thời gian kết thúc năm học.

- Thời gian biểu học tập trong ngày.Thời gian biểu trong ngày sẽ là các mốc thời gian cụ thể cho các tiết học sáng và chiều. Thời gian biểu trong ngày bao gồm các mốc bắt đầu và kết thúc các tiết học trong ngày.
Người dùng có thể bất cứ lúc nào có thể điều chỉnh các thông số thời gian trên bằng cách thực hiện lệnh Thiết lập thời gian hệ thống.

Việc nhập, điều chính các thông số thời gian được thực hiện trong màn hình sau:Nhập, điều chỉnh xong thì nháy nút Kết thúc.

I. Giới thiệu giao diện màn hình chức năng Quản lý thông tin tiết học theo Tuần

Giao diện chính của chức năng này của phần mềm có khuôn dạng tương tự chức năng Quản lý Thời gian biểu Tuần, điểm khác biệt chỉ ở chỗ các sự kiện, thông tin được sắp xếp, phân loại đến từng tiết học của nhà trường.

Nháy chuột lên nút lệnh trên thanh công cụ để vào chức năng Quản lý thông tin tiết học theo Tuần của nhà trường.

Khuôn dạng của cửa sổ chính của chức năng sẽ có dạng tương tự như hình dưới đây.

Chúng ta chú ý đến 3 vùng làm việc chính:

- Khung điều khiển View chứa các nút lệnh và thông tin thời gian chính của Tuần hiện thời.

- Khung thông tin chính là một bảng thông tin liệt kê các sự kiện, thông tin xảy ra trong nhà trường. Các thông tin này được thể hiện trong các ô – mỗi ô là tương ứng một tiết học trong Tuần.

- Khung thông tin chung là nơi thể hiện các thông tin chung trong Tuần của nhà trường. Khung này nằm phía dưới màn hình.

1.1. Các chế độ thể hiện thông tin Tuần

Màn hình được thể hiện như một lưới thời khóa biểu, mỗi ô sẽ tương ứng với một tiết học trong một ngày của thời khóa biểu.

Có 2 chế độ hiển thị như sau:

- Chế độ hiển thị theo từng buổi học. Nút dùng để đặt chế độ hiển thị này.

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị thông tin của một buổi sáng hay buổi chiều. Nháy các nút , để chuyển đổi màn hình thể hiện Sáng hoặc Chiều.
- Chế độ hiển thị cả ngày. Nút dùng để đặt chế độ hiển thị này.

Trong chế độ này trên màn hình sẽ hiện các tiết học của cả buổi sáng và chiều.

Hình ảnh sau là khung thông tin thể hiện trong chế độ này.Giữa hai buổi sáng, chiều sẽ có 1 vạch ngang đậm để dễ phân biệt.

Muốn phóng to, thu nhỏ cỡ chữ thể hiện trên màn hình thì dùng các nút này trên thanh công cụ hệ thống.

1.2. Khung điều khiển View

Phía trên của khung thời gian biểu là Khung điều khiển. Trên khung điều khiển này sẽ hiện các thông số thời gian chính của hệ thống và các nút lệnh chính. Khung điều khiển View của tất cả
Phía trái Khung điều khiển và hộp mô tả thời gian hiện thời tính theo thời gian của năm học hiện thời. Phía dưới là thời gian thực của hệ thống luôn chạy và đồng bộ với thời gian của máy tính.Chính giữa Khung điều khiển là hình ảnh Đồng hồ hệ thống, đồng hồ này luôn đồng bộ với thời gian thực của máy tính.Muốn dịch chuyển sang các tuần khác với thời gian hiện thời thì sử dụng nút điều khiển tuần nằm phía phải của khung điều khiển:Muốn quay trở về nhanh thời gian hiện thời thì nháy chuột lên Đồng hồ hệ thống.

Phía phải của Khung điều khiển còn có các nút lệnh chuyên dụng của phần mềm.Trong các phần sau sẽ mô tả ý nghĩa các nút lệnh này.

1.3. Thể hiện thông tin liên quan đến tiết học

Trong khung lưới thông tin chính của màn hình, thời gian biểu Tuần sẽ thể hiện theo từng tiết học. Mỗi tiết học là một ô lưới, trên đó thể hiện các thông tin, sự kiện liên quan đến tiết học này. Góc phải trên của ô lưới hiện 1 số đó là tổng số sự kiện trong tiết học này.

Các sự kiện sẽ hiện bên trong ô lưới như hình dưới đây, mỗi sự kiện là 1 dòng.Muốn xem đầy đủ các sự kiện trong 1 tiết học hãy nháy đúp lên ô này, sẽ xuất hiện cửa sổ to hơn như sau.Nháy nút Kết thúc để đóng cửa sổ này.

II. Các thao tác trên tiết học của thời gian biểu

Trên các tiết học của thời gian biểu có thể thực hiện các thao tác như nhập, sửa thông tin hoặc gửi các thông tin này cho GV trong toàn trường qua email hoặc tin nhắn.

2. 1. Các thao tác trực tiếp trên ô dữ liệu tiết học

Thao tác thực hiện như sau:

Nháy chuột phải lên ô của tiết hiện thời muốn thực hiện lệnh. Sẽ xuất hiện bảng chọn sau:Chức năng Tạo thông tin mới sẽ làm hiện cửa sổ nhập thông tin mới như sau:- Nhập nội dung thông tin tại vị trí Nội dung sự kiện.

- Chọn kiểu sự kiện (bình thường, lặp theo ngày, theo tuần) tại vị trí Kiểu sự kiện.

- Chọn các mức độ quan trọng khác nhau của sự kiện. Các sự kiện với mức độ quan trọng khác nhau được thể hiện trên màn hình với màu sắc khác nhau. Sự kiện “quan trọng” được thể hiện màu hồng, sự kiện “rất quan trọng” thể hiện bằng màu đỏ.

- Tại vị trí Các thông tin liên quan nhập các tham số có liên quan đến sự kiện này như môn học, lớp học, giáo viên. Để nhập thông tin liên quan nháy chọn DS môn / DS lớp / DS giáo viên, sau đó chọn môn / lớp / giáo viên tương ứng trong Popup, nháy nút Thêm để đưa vào danh sách. Cứ làm liên tục như vậy.

- Nhập xong dữ liệu cho sự kiện này thì nháy nút Tạo sự kiện để kết thúc.

Chức năng Gửi toàn bộ thông tin cho GV sẽ có chức năng gửi toàn bộ các thông tin của tiết học này đến các GV trong nhà trường. Cửa sổ gửi tin nhắn GV xuất hiện như màn hình dưới đây:- Tại vị trí Thông tin cần gửi đã xuất hiện các thông tin của tiết học hiện thời. Tuy nhiên có thể nhập, sửa bất kỳ thông tin nào tại đây.

- Tại ô Gửi đến chọn các giáo viên cần gửi: hoặc toàn trường, hoặc theo từng nhóm GV, hoặc cụ thể theo từng giáo viên, khi đó cần click chọn từng giáo viên trong DS bên trái.

- Nháy chọn phương thức gửi thông tin: hoặc qua Email, hoặc qua SMS, hoặc cả 2. Tất nhiên thông tin email và số đt di động của GV cần được nhập trước.

Nháy nút Thực hiện để tiến hành gửi thông tin.

Chú ý: để thực hiện được việc gửi thông tin qua tin nhắn, máy tính của nhà trường cần có kết nối với điện thoại di động hoặc USB 3G Internet. Nháy nút Cài đặt để kiểm tra việc kết nối này.

2.2. Điều chỉnh dữ liệu trên ô tiết học

Muốn xem, điều chỉnh từ sự kiện trên ô tiết học của thời gian biểu có thể thực hiện các thao tác sau:
Nháy đúp chuột lên ô này. Sẽ xuất hiện cửa sổ như sau thể hiện toàn bộ các sự kiện, thông tin có trong ô dữ liệu này.Muốn thực hiện tiếp các chức năng sửa, xóa hoặc gửi các sự kiện riêng biệt này cho GV trong nhà trường, cần thực hiện thao tác sau: nháy chuột phải lên dòng sự kiện tương ứng, sẽ xuất hiện bảng chọn sau:Trong đó có các lệnh:

- Tạo thông tin mới.

- Sửa thông tin.

- Xóa thông tin.

- Gửi thông tin hiện thời cho GV.

Các bước thực hiện tiếp theo tương tự như đã trình bày ở trên.

2.3. Các chức năng khác

1. Hiển thị thời khóa biểu lớp, giáo viên.

Trong quá trình làm việc của chức năng quản lý này, người sử dụng phần mềm (lãnh đạo nhà trường) có thể muốn xem nhanh thời khóa biểu của các lớp học hoặc GV trong nhà trường. Công việc này có thể thực hiện ngay trong cửa sổ này.

Thao tác thực hiện như sau:

Sử dụng nút để làm hiện hoặc ẩn thời khóa biểu các lớp học.

Sử dụng nút để làm hiện hoặc ẩn thời khóa biểu các GV trong nhà trường.

Hình ảnh sau cho ta thấy các thời khóa biểu Lớp, GV sẽ hiện ngay trên màn hình.

2. Gửi thông điệp cho GV trong nhà trường

Đây là chức năng muốn gửi các thông điệp khác cho các giáo viên trong nhà trường mà không liên quan đến các sự kiện, tin tức hiện trong màn hình thời gian biểu của phần mềm. Muốn thực hiện chức năng này cần nháy chuột lên nút trên thanh công cụ trong Khung điều khiển VIEW. Xuất hiện giao diện gửi thông điệp như sau:Thực hiện các thao tác tương tự như đã trình bày ở trên để gửi thông tin cho các GV muốn gửi.

3. In thời gian biểu Tuần ra máy in

Muốn in thời gian biểu Tuần hiện thời nháy nút trên thanh công cụ của khung điều khiển View.

Cửa sổ PrintPreview có dạng như sau:Nháy nút Print để in màn hình này ra máy in.

III. Thao tác trên khung thông tin chung

Thông tin chung của Tuần được hiện tại một khung riêng phía dưới màn hình. Các thông tin này được thể hiện như các dòng văn bản nối tiếp nhau.Các thao tác trên khung thông tin chung này như sau:

Nháy chuột phải lên khung này sẽ xuất hiện bảng chọn sau:- Tạo thông tin mới: nhập thêm thông tin mới và bổ sung vào dòng cuối.

- Sửa thông tin: cho phép sửa lại toàn bộ thông tin chung của tuần hiện thời.

- Xóa thông tin: xóa toàn bộ thông tin chung của tuần hiện thời.

- Gửi thông tin hiện thời cho GV: gửi thông tin chung này cho các GV trong nhà trường.

Cửa sổ nhập, sửa thông tin chung tuần có dạng như sau:Nhập thông tin chung của tuần vào cửa sổ chính này. Nhập xong nháy nút Kết thúc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=6608

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn