Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành chính thức phần mềm TKB Management Viewer 9.0
15/09/2012

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường thông báo PHÁT HÀNH CHÍNH THỨC PHẦN MỀM TKB MANAGEMENT VIEWER 9.0, phần mềm hỗ trợ quản lý việc Học và Dạy theo thời khóa biểu đầu tiên của Việt Nam.


Đây là phần mềm đầu tiên của Việt Nam có chức năng đich thực Quản lý quá trình học và dạy trong nhà trường theo thời khóa biểu. Phần mềm được thiết kế dành riêng cho Hiệu trưởng hoặc Ban Giám Hiệu nhà trường dùng để theo rõi, giám sát các hoạt động hàng ngày trong nhà trường trong suốt thời gian của một năm học.

Sau đây là liệt kê một vài chức năng chính của phần mềm này:

1. Chức năng chính quan trọng nhất của phần mềm là Quản lý theo rõi các sự kiện diễn ra trong nhà trường trong suốt thời gian năm học. Các sự kiện này được tích hợp chặt chẽ với thời khóa biểu sẽ làm cho việc quản lý này trở nên rất hiệu quả.

2. Phần mềm có 4 chức năng View chính phục vụ cho việc quản lý này:

- Quản lý thông tin thời gian biểu theo Tuần.

- Quản lý thông tin thời gian biểu theo từng tiết học của từng ngày, tuần.

- Quản lý thông tin liên quan đến các lớp học.

- Quản lý thông tin liên quan đến các giáo viên.

3. Toàn bộ các thông tin, sự kiện chính diễn ra trong nhà trường đều có thể nhập, sửa đổi, xem, in ấn hoặc được gửi tự động cho GV trong nhà trường thông qua email hoặc điện thoại di động.

4. Trong phần mềm còn tích hợp 3 chức năng xem, sửa, điều chỉnh thông tin trực tiếp trên thời khóa biểu, đó là các chức năng: Main Loop, Show All và Browse Teacher là các chức năng quan sát tinh chính dữ liệu thời khóa biểu quan trọng nhất của phần mềm TKB 9.0.

5. Chức năng gửi thông tin thời khóa biểu đến từng Giáo viên và Học sinh trong nhà trường thông qua hệ thống email hoặc điện thoại di động.

6. Chức năng in chi tiết các thời gian biểu hoạt động của nhà trường, các sự kiện, thông tin được theo rõi trong phần mềm.

7. Đặc biệt, phần mềm có tính năng đồng bộ thời gian với thời khóa biểu, trong đó tính năng tự động bật chuông kêu mỗi lần hết tiết học cũ và bắt đầu tiết học mới, chuông kêu vào lớp và kết thúc giờ học. Đây là những tính năng rất đặc biệt và vô cũng hữu ích dành cho người sử dụng phần mềm.

8. Ngoài ra phần mềm còn có các tính năng in ấn thời khóa biểu, chuyển thời khóa biểu toàn trường ra Excel, đưa thời khóa biểu lên mạng Internet rất dễ dàng. Các tính năng này được kế thừa trực tiếp từ phần mềm TKB.

Sau đây là thông tin về việc phát hành chính thức phần mềm này.

Phần mềm

Phần mềm hỗ trợ Quản lý Thời khóa biểu.

TKB Management Viewer

Version 9.0

Hình thức đăng ký bản quyền

Lấy mã theo từng máy tính PC.

Mỗi nhà trường mua phần mềm sẽ được cấp từ 2 đến 5 mã tùy

Đăng ký bổ sung cho mỗi năm học

Có. Mỗi năm học mới cần gia hạn để làm việc được với dữ liệu của năm học mới.

Đăng ký một lần cho mỗi năm học tiếp theo.

Giá bán

1.000.000 đ / nhà trường.

Giá thành bao gồm việc lấy mã cho các máy tính làm việc của BGH.

Giá nâng cấp cho mỗi năm học

350.000 đ / năm học.

Mỗi năm học tiếp theo cần đăng ký cấp 1 lần.

Các yêu cầu khác

Phần mềm sẽ làm việc với các tệp dữ liệu *.TKB. Do vậy nhà trường cần có phần mềm TKB.

Sau đây là 1 vài hình ảnh chức năng chính lấy từ phần mềm.

1. Giao diện Quản lý thời gian biểu Tuần

Chức năng cho phép quan sát, theo rõi và quản lý các sự kiện diễn ra hàng ngày trong Tuần. Giao diện thể hiện như một Lịch làm việc Tuần thường được treo trong phòng làm việc của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng có thể xem, bổ sung thông tin, sự kiện và gửi nhanh các thông tin này đến từng GV trong nhà trường.


2. Giao diện Quản lý thời gian biểu theo từng tiết học trong tuần

Chức năng này cho phép quan sát thời gian biểu hoạt động của nhà trường theo từng tuần, nhưng thể hiện theo từng tiết học. Chức năng này là một bổ sung rất quan trọng và cùng với chức năng đã mô tả ở trên tạo thành nhóm các chức năng quản lý thời gian biểu hoạt động hoàn chỉnh cho mỗi nhà trường.


3. Giao diện Quản lý thông tin các lớp học

Chức năng này cho phép BGH quản lý hoạt động của các lớp học theo thời khóa biểu hiện thời. Đây là một trong 2 chức năng chính, quan trọng nhất của phần mềm. BGH được phép nhập các thông tin, sự kiện theo từng tiết học, lớp học trong thời gian học tập trong trường, gửi các thông tin này đến từng GV.


4. Giao diện quản lý thông tin giáo viên trong nhà trường

Chức năng này cho phép BGH quản lý hoạt động của các giáo viên theo thời khóa biểu hiện thời. Đây là một trong 2 chức năng chính, quan trọng nhất của phần mềm. BGH được phép nhập các thông tin, sự kiện theo từng tiết học của từng giáo viên, theo rõi hoạt động lên lớp, dự giờ của giáo viên trong thời gian học tập trong trường, gửi các thông tin này đến từng GV.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=6647

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn