Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Có thể có hay không điều kiện cho lớp chỉ học một môn vào một buổi, nếu học sáng thì chiều không học, nếu học chiều thì sáng không học.
14/02/2006

Trả lời: Điều kiện này thực hiện được. Bạn vào thực đơn Nhập dữ liệu/Thuộc tính môn học, chọn rằng buộc môn học Chỉ học sáng hoặc chiều.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=70

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn