Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi các lớp học ngoại ngữ bắt buộc phải học trong phòng học tiếng đặc biệt. Toàn trường chỉ có 8 phòng học tiếng như vậy. Phần mềm TKB có đáp ứng được điều đó không
15/02/2006

Trả lời:
Bạn hãy đặt thông số "Số phòng học môn" của môn Ngoại ngữ là 8. Khi đó Thời khóa biểu của trường bạn sẽ thỏa mãn chính điều kiện mà bạn đã nêu ra.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=74

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn