Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi chúng tôi cài phần mềm TKB thì thấy xuất hiện thêm phông chữ Schoolnet Sans Serif, đề nghị giải thích vai trò của phông chữ này đối với phần mềm của các bạn.
15/02/2006

Trả lời:
Phông chữ Schoolnet Sans Serif được tự động cài đặt vào máy tính trong quá trình cài đặt TKB. Font này có tác dụng thể hiện trên các giao diện chính của phần mềm như Thực đơn, Hộp hội thoại, Hộp thông báo, ... Font chữ này đóng vai trò rất quan trọng và tuyệt đối không được xóa khỏi máy tính của bạn. Trường hợp đ• chót xóa khỏi máy tính bạn có thể sao chép tệp font này từ đĩa CD-ROM TKB.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=76

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn