Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi:Trường của chúng tôi khối 10 học cả buổi chiều và học thêm 2 tiết đầu của sáng thứ 5, hỏi phải đặt các điều kiện như thế nào cho các lớp khối 10 để thỏa mãn được điều kiện?
15/02/2006

Trả lời: Hoàn toàn có thể làm được. Cách làm như sau:
Tất cả các lớp của khối 10 các bạn khai báo là học 2 buổi. Khi phân công giảng dạy cho các lớp khối 10, buổi sáng các bạn hãy phân công chỉ có 2 tiết dạy. Trước khi tiến hành xếp tiết cụ thể, bạn khai báo cho tất cả các lớp khối 10 buổi sáng KHONG HOC tất cả các tiết trừ ra 2 tiết đầu ngày thứ 5. Bây giờ bạn đã có một Thời khóa biểu ưng ý rồi đấy.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=78

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn