Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: chuẩn bị phát hành bản nâng cấp phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 10.0
20/05/2016

THÔNG BÁO: công ty School@net sắp phát hành chính thức bản nâng cấp mới nhất cho phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 10.0 cho các nhà trường phổ thông.


Như vậy phần mềm TKB đã có 1 thời gian phát triển liên tục gần 20 năm, một trong các phần mềm lâu đời nhất của Việt Nam.

Phiên bản mới TKB 10.0 sẽ tập trung vào tính năng tích hợp dữ liệu thời khóa biểu của nhà trường vào trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn). Trong tương lai, hướng tích hợp này sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa.

Hình ảnh chức năng tích hợp thời khóa biểu với trang Cùng học như sau:

Mỗi nhà trường có bản quyền sử dụng phần mềm TKB đều có thể sử dụng ngay và miễn phí dịch vụ tích hợp này. Trang TKB của mỗi nhà trường trên Cùng học có dạng tương tự hình sau:

Từ trang này, không nhữn mọi giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể quan sát trực tiếp thời khóa biểu, phần mềm còn có tính năng gửi thông tin thời khóa biểu cho từng giáo viên và lớp học. URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=8081

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn