Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

7 bước xếp thời khóa biểu - B2. Nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên
16/07/2016

Bước 2 bao gồm các thao tác sau:

- Nhập thuộc tính sư phạm môn học.

- Nhập ràng buộc, yêu cầu của giáo viên, tổ nhóm giáo viên.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=8170

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn