Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi là một trường tư thục có dạy các em học sinh lớp 1, 2 và học sinh các lớp 10, 11, 12. Phần mềm TKB của công ty có thể hỗ trợ việc xếp Thời khóa biểu cho trường chúng tôi?
15/02/2006

Trả lời:
Phần mềm TKB cho phép mở rộng nhiều kiểu trường (nói cách khác là không phân biệt kiểu trường), ví dụ có thể chọn kiểu trường của bạn là Tiểu học - THCS - PTTH. Sau đó bạn có thể xoá đi những Khối không có trong trường bạn trong bước khởi tạo dữ liệu thời khoá biểu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=82

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn