Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Toàn bộ giáo viên chủ nhiệm có tiết Sinh hoạt vào tiết 1 thứ 2 hàng tuần, phần mềm có thể đáp ứng yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm phải có tiết chuyên môn khác vào ngày thứ hai?
15/02/2006

Trả lời: Phần mềm TKB đáp ứng được yêu cầu trên. Trên thanh thực đơn, bạn vào Lệnh chính - Xếp môn học, bạn chọn lệnh Xếp tiết Giáo viên chủ nhiệm.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=83

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn