Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình lớp 2b (2b Class)
28/05/2007

Trong phiên bản mới TKB 6.5 lần đầu tiên phần mềm đưa ra khái niệm hoàn toàn mới: lớp 2b. Đây là một khái niệm lớp học mới mà lần đầu tiên được đưa vào phần mềm TKB. Vậy lớp 2b là gì? Nó có đặc điểm gì khác với mô hình các lớp học đã có trong các phiên bản trước đây của phần mềm TKB? Bài viết này mô tả ngắn gọn mô hình lớp 2b mới trong phiên bản TKB 6.5.

1. Định nghĩa lớp học 2b
Lớp học kiểu 2b là lớp học 2 ca với một đặc biệt: học cả hai buổi sáng/chiều và dùng chung một bảng PCGD. Đặc thù này làm cho các lớp học 2b có nhiều tính chất khác biệt hẳn so với tất cả các mô hình lớp học có từ trước đến nay của phần mềm TKB. Hiện tại không có nhiều nhà trường phổ thông Việt Nam sử dụng mô hình lớp 2b. Theo chúng tôi được biết một số nhà trường tại thành phố HCMC đang sử dụng mô hình lớp 2b. Tuy nhiên để mở rộng mô hình của mình chúng tôi đã quyết định đưa vào phiên bản mới TKB 6.5 mô hình lớp học 2b.
2. So sánh lớp thường (cũ) và lớp 2b
Sự khác biệt giữa khái niệm lớp học thường và lớp 2b được mô tả trong bảng sau:

Đặc điểm

Lớp thường Lớp 2b
Ca học Có thể học 1 ca, học sáng hoặc chiều và học cả 2 buổi. Bắt buộc học 2 ca sáng và chiều.
CTĐT Có thể nằm trong bất cứ CTĐT nào. Có thể nằm trong bất cứ CTĐT nào.
Bảng PCGD Bảng PCGD cho sáng và chiều riêng biệt. Nếu lớp học 2 ca thì vẫn cần 2 bảng PCGD sáng/chiều riêng biệt. Chỉ cần 1 bảng PCGD chung cho cả 2 buổi sáng và chiều.
Các màn hình xem và điều chỉnh. Main Loop, Show All, Browse Teacher, Triple View 2b View
Tinh chỉnh dữ liệu trên TKB Có hỗ trợ Có hỗ trợ
In ấn TKB Các lệnh in ấn bình thường theo từng buổi học. Có một lệnh in riêng dành cho các lớp 2b, xem TKB cả 2 buổi.
Xếp tự động 100% (SF) Có hỗ trợ Có hỗ trợ
Chuyển TKB sang Excel Có hỗ trợ Có hỗ trợ
Chuyển TKB sang HTML Có hỗ trợ Có hỗ trợ
Chuyển đối kiểu Không thể chuyển từ
Thường -->2b
Không thể chuyển từ
2b ---> Thường
Các tiện ích chuyển giao PCGD Có hỗ trợ Không hỗ trợ (trong các phiên bản sau sẽ được hỗ trợ!)
Địa điểm lớp Mỗi lớp có địa điểm, vị trí cho sáng, chiều riêng biệt. Mỗi lớp có địa điểm, vị trí cho sáng, chiều riêng biệt.
Lớp học đặc biệt Mỗi buổi học có thể đăng ký là lớp học đặc biệt Mỗi buổi học có thể đăng ký là lớp học đặc biệt
3. Các thao tác với lớp 2b có gì khác biệt
Chính về tính chất đặc biệt của các lớp 2b này nên các lệnh sau đây sẽ được thiết kế riêng cho các lớp 2b:
- Lệnh nhập danh sách lớp 2b.
- Lệnh nhập bảng PCGD cho lớp 2b.
- Lệnh nhập số tiết chuẩn trong tuần cho các lớp 2b.
- Lệnh in TKB các lớp 2b.
- Lệnh xem và tinh chỉnh dữ liệu cho các lớp 2b.
Trong các lệnh trên lệnh xem TKB lớp 2b với tên gọi là 2b View là lệnh phức tạp và quan trọng nhất liên quan đến các lớp 2b.
4. Lệnh 2b View
2b View là màn hình cho phép xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho các lớp 2b. Màn hình này có nhiều tính năng giống và tương tự như các lệnh Main Loop hoặc Triple View đã có trong các phiên bản trước đây của TKB. Các chức năng chính của 2b View:
- Cho phép xem thời khóa biểu của các lớp 2b, xem TKB cả sáng và chiều của các lớp học này.
- Có thể thực hiện trực tiếp các lệnh xếp trực tiếp dữ liệu lên TKB lớp, các lệnh xóa toàn bộ hoặc một phần TKB.
- Có thể thực hiện các lệnh xếp tự động một lớp, lệnh CX, lệnh Push Out trên mỗi lớp.
- Có thể thực hiện được lệnh kéo thả để tinh chỉnh dữ liệu trên TKB. Đặc biệt nhất là chúng ta có thể thực hiện lệnh tinh chỉnh kéo thả một tiết từ buổi sáng sang buổi chiều và ngược lại.
- Hầu như toàn bộ các lệnh, công cụ hỗ trợ quan sát và xếp trực tiếp dữ liệu đã được phát triển từ màn hình Main Loop sang màn hình 2b View.
5. Giới thiệu màn hình 2b View
Màn hình 2b View có khuôn dạng như hình dưới đây:

Chúng ta sẽ nhìn thấy gì trên màn hình 2b View này?
- Với những người đã làm quen với các lệnh Main Loop hoặc Triple View thì rất dễ dàng tìm hiểu và làm quen với màn hình mới này.
- Lệnh chỉ cho phép làm việc với các lớp 2b. Mặc dù trên màn hình hiện cả 3 thời khóa biểu của lớp, giáo viên và phòng học, nhưng người dùng chỉ được phép thao tác trực tiếp trên dữ liệu của lớp mà thôi.
- Mỗi lớp 2b chúng ta sẽ quan sát được đồng thời cả sáng và chiều. Trên TKB lớp này luôn có một ô làm việc hiện thời. Đồng bộ với ô này là các thời khóa biểu giáo viên, phòng học tương ứng. Như vậy chế độ đồng bộ TKB luôn được thực hiện trong 2b View.
- Trên TKB lớp 2b có thể thực hiện được hầu hết các lệnh và thao tác trực tiếp với dữ liệu tương tự như trong Main Loop. Riêng đối với giáo viên và phòng học thì chỉ thực hiện được đúng một lệnh: tô màu thời khóa biểu.
- Toàn bộ các lệnh với lớp 2b đều được kế thừa và phát triển tương tự như trong Main Loop. Tuy nhiên vẫn có những khác biệt rất cơ bản.
6. Khung thông tin lớp 2b
Khung thông tin lớp nằm bên phải lưới hiện TKB lớp chứa các thông tin và các lệnh chính liên quan đến lớp 2b hiện thời.

Các thông tin và lệnh quan trọng trên khung thông tin này:
- Cặp (Môn học – Giáo viên) đóng vai trò thông tin rất quan trọng dùng để xếp tiết trực tiếp lên thời khóa biểu của lớp hiện thời. Có thể thay đổi các thông tin Môn học – Giáo viên bằng cách nháy chuột trực tiếp lên khung thông tin tại vị trí này. Nút Tự động dùng để tìm nhanh cặp (Môn – Giáo viên) chưa xếp xong tiết trên TKB lớp.
- X là lệnh xếp tự động cho lớp 2b hiện thời (xếp tự động cả sáng, chiều).
- CX: xếp 1 tiết (Môn-Gv) có điều kiện.
- Khóa TKB lớp: khóa tất cả các ô có dữ liệu trên thời khóa biểu lớp hiện thời trong buổi học hiện thời.
- Hủy khóa TKB lớp: hủy khóa toàn bộ các ô có dữ liệu trong buổi học hiện thời.
- Tinh chỉnh PCGD: điều chỉnh bảng PCGD của lớp 2b hiện thời.
7. Các lệnh trên thời khóa biểu lớp 2b
Các lệnh trên thời khóa biểu lớp 2b hiện thời bao gồm các nhóm lệnh sau (hoàn toàn tưong tự như trong Main Loop và Triple View).
(A) Điều khiển ô làm việc hiện thời trên 2b View
Ta luôn nhìn thấy một ô được kích hoạt trên lớp 2b, đó là ô làm việc hiện thời (active cell). Dùng chuột hoặc các phím điều khiển lên, xuống, phải, trái để điều khiển ô làm việc này. Nếu ô này có dữ liệu thì màn hình TKB giáo viên và phòng học cũng sẽ đồng bộ theo.
Có thể kích chuột chọn ô trên giáo viên và phòng nhưng thao tác này sẽ không tạo ra sự đồng bộ trên TKB lớp.
(B) Các lệnh làm việc trực tiếp với dữ liệu trên ô thời khóa biểu
Các lệnh làm việc trực tiếp trên thời khóa biểu lớp hoàn toàn tương tự như trong Main Loop, đó là các lệnh được kích hoạt trực tiếp khi kích đúp chuột hoặc kích chuột phải trên ô thời khóa biểu.
Các lệnh có thể thực hiện khi nháy đúp chuột trên ô thời khóa biểu.

Các lệnh có thể thực hiện khi nháy chuột phải trên ô thời khóa biểu.

(C) Lệnh X và CX
Lệnh X dùng để xếp tự động trên lớp 2b hiện thời. Lệnh này có chức năng xếp tự động cả sáng và chiều cho lớp 2b hiện thời. CX là lệnh xếp tiết có điều kiện trên TKB hiện thời: xếp 1 tiết cho cặp (môn – giáo viên) vào TKB lớp hiện thời. Chú ý rằng trong TKB 6.5 trở lên thì lệnh CX có thể thực hiện bằng một trong các thuật toán CX, FPR hoặc DPR.
(D) Kéo thả trên thời khóa biểu lớp (Move To)
Kéo thả trên TKB lớp sẽ thực hiện lệnh di chuyển tiết trên thời khóa biểu (Move To), sử dụng một trong các thuật toán CX, FPR hoặc DPR. Chú ý là ta có thể thực hiện kéo thả một tiết từ buổi sang sang buổi chiều và ngược lại.
(E) Lệnh chuyển đi (Push Out)
Lệnh này được thực hiện bởi lệnh Chuyển đi khi nháy chuột phải lên ô thời khóa biểu. Lệnh Push Out cũng có thể thực hiện bằng một trong các thuật toán CX, FPR hoặc DPR.
(F) Các lệnh khác
Các lệnh được thực hiện bởi các nút lệnh trên thanh công cụ hoặc từ khung thông tin bên phải của lớp học. Cũng có thể thực hiện các lệnh này từ thực đơn TKB 2b xuất hiện trên bảng chọn chính của phần mềm.

Tóm lại mô hình lớp 2b là một bước phát triển đột phá lớn của phiên bản mới TKB 6.5. Hy vọng rằng với phiên bản này, phần mềm TKB sẽ hỗ trợ cho hầu hết các mô hình nhà trường phổ thông trên địa bàn toàn quốc.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=903

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn