Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm TKB 6.5 DEMO, bản dùng thử
17/06/2007

Phát hành miễn phí trên toàn quốc. Sản phẩm này có tất cả các chức năng của bản TKB 6.5 chính thức ngoại trừ một hạn chế duy nhất: bản DEMO chỉ cho phép mỗi dữ liệu được mở/ghi đúng 15 lần. Với hạn chế nhỏ này, các nhà trường và tất cả các giáo viên đều có cơ hội sử dụng tất cả các chức năng mạnh và mới nhất của bản TKB 6.5 chính thức. Với 15 lần ghi và mở không hạn chế và nếu có kinh nghiệm các giáo viên hoàn toàn có điều kiện dùng TKB 6.5 DEMO để xếp xong thời khóa biểu cho trường mình.

Tải phần mềm TKB 6.5 DEMO, phiên bản dùng thử.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=997

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn