Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ / Phần mềm iQB: ngân hàng câu hỏi / Các thao tác nâng cao với iQB 8.0CHỦ ĐỀ: Các thao tác nâng cao với iQB 8.0
(13 video)


Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Lệnh Import / Export CSDL. 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 4. Đánh giá, tìm kiếm câu hỏi


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 4. Đánh giá, tìm kiếm câu hỏi.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 1. Quản trị Ngân hàng câu hỏi, thiết lập User Admin và User giáo viên


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 1. Quản trị Ngân hàng câu hỏi, thiết lập User Admin và User giáo viên.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 2. Làm việc với Ma trận kiến thức


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 2. Làm việc với Ma trận kiến thức.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL.

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.