Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

Chủ đề chính


Video xem nhiều nhất
Video hướng dẫn TKB 9.0 - 38. Lệnh in thời khóa biểu theo lớp
Video hướng dẫn TKB 9.0 - 18. Lệnh xếp tự nhanh thời khóa biểu của một lớp, một giáo viên
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P3
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 9. In ấn TKB
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P5
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P1
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 4. Nhập bảng Phân công giảng dạy (PCGD)
10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 2. Nhập, điều chỉnh dữ liệu gốc thời khóa biểu - P7
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 10. Tổng hợp, thống kê và truy vấn thông tin thời khóa biểu
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P2
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P4
7 bước xếp thời khóa biểu - B1. Khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thời khóa biểu
7 bước xếp thời khóa biểu - B4. Các bước chuẩn bị xếp thời khóa biểu
7 bước xếp thời khóa biểu - B6. Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bằng các thuật toán tối ưu
Video hướng dẫn TKB 9.0- 12. Lệnh xếp toàn bộ thời khóa biểu SF (Start & Finish)
Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 8. Hoàn thiện thời khóa biểu (sử dụng RAD)
7 bước xếp thời khóa biểu - B7. In ấn, báo cáo, xuất bản dữ liệu thời khóa biểu. Các thao tác chuẩn bị cho thời khóa biểu học kỳ tiếp theo
7 bước xếp thời khóa biểu - B3. Nhập bảng phân công chuyên môn cho thời khóa biểu
Video hướng dẫn TKB 9.0- 7. Xếp tiết CHÀO CỜ trên thời khóa biểu
Khởi tạo một tệp TKB mới. Open/ Close một tệp TKB

Trang chủ / Nhóm sản phẩm Phần mềm TKB

Nhóm sản phẩm Phần mềm TKB
(74 video trong 3 chủ đề)
Video nổi bật


Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 2. Nhập, điều chỉnh dữ liệu gốc thời khóa biểu - P7


Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 4. Nhập bảng Phân công giảng dạy (PCGD)


Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 6. Xếp tự động TKB

 10 bước xếp Thời khóa biểu (24) 

Toàn bộ có: 24 Video | Xem tất cả

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 10. Tổng hợp, thống kê và truy vấn thông tin thời khóa biểu


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 9. In ấn TKB


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 8. Hoàn thiện thời khóa biểu (sử dụng RAD)


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P5


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P4


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P3


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P2


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 7. Điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu - P1


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 6. Xếp tự động TKB


Tài liệu này đưa ra một qui trình 10 bước chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành xếp một thời khóa biểu từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành một thời khóa biểu hoàn chỉnh.

 Video hướng dẫn TKB (43) 

Toàn bộ có: 43 Video | Xem tất cả

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 43. Khai thác trang thông tin TKB trên Cùng học


Hướng dẫn sử dụng trang thông tin TKB trên Cùng học

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 42. Chức năng kết nối dữ liệu TKB với trang Cùng học


Video hướng dẫn sử dụng tính năng kết nối và xuất dữ liệu thời khóa biểu lên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học. Đây là tính năng mới nhất của phần mềm TKB, phiên bản 10.0

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 41. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra dạng HTML


Lệnh cuối cùng trong nhóm các lệnh in ấn, báo cáo TKB. 41. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra dạng HTML.

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 40. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra Excel


Một lệnh rất quan trọng của phần mềm TKB. 40. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra Excel.

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 39. Lệnh in thời khóa biểu theo giáo viên


Thao tác tiếp theo của chức năng in dữ liệu thời khóa biểu. 39. Lệnh in thời khóa biểu theo giáo viên.

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 38. Lệnh in thời khóa biểu theo lớp


Thao tác tiếp theo của lệnh in dữ liệu thời khóa biểu. 38. Lệnh in thời khóa biểu theo lớp.

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 37. Lệnh báo cáo tải dạy của thời khóa biểu theo lớp và giáo viên


Thao tác đầu tiên trong nhóm In ấn, báo cáo dữ liệu TKB 37. Lệnh báo cáo tải dạy của thời khóa biểu theo lớp và giáo viên.

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 36. Khởi tạo dữ liệu cho học kỳ, năm học tiếp theo


Bài thực hành cuối cùng trong nhóm các Công cụ, Tiện ích thời khóa biểu. 36. Khởi tạo dữ liệu cho học kỳ, năm học tiếp theo.

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 35. Chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường giữa các ngày trong tuần


Bài học tiếp theo trong nhóm các công cụ, tiện ích thời khóa biểu. 35. Chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường giữa các ngày trong tuần.

 7 bước xếp TKB (7) 

Toàn bộ có: 7 Video | Xem tất cả

7 bước xếp thời khóa biểu - B7. In ấn, báo cáo, xuất bản dữ liệu thời khóa biểu. Các thao tác chuẩn bị cho thời khóa biểu học kỳ tiếp theo
7 bước xếp thời khóa biểu - B6. Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bằng các thuật toán tối ưu


Tại bước này người dùng sẽ quan sát và tinh chỉnh thời khóa biểu. 1 số chú ý: - Có nhiều màn hình để quan sát, tinh chỉnh thời khóa biểu. - Thao tác hay dùng nhất là kéo thả để dịch chuyển 1 tiết trên TKB. - Chú ý sử dụng thuật toán tinh chỉnh tối ưu thời khóa biểu

7 bước xếp thời khóa biểu - B5. Lệnh xếp 100% thời khóa biểu


Tại bước này sẽ thực hiện lệnh SF - xếp 100% thời khóa biểu.

7 bước xếp thời khóa biểu - B4. Các bước chuẩn bị xếp thời khóa biểu


Các thao tác chuẩn bị xếp thời khóa biểu bao gồm: - Kiểm tra lại 1 lần nữa việc nhập phân công giảng dạy. - Xếp tiết Chào cờ - Xếp tiết Không học để tạo khuôn lớp học. - Xếp tiết Sinh hoạt. - Xếp tiết GV chủ nhiệm.

7 bước xếp thời khóa biểu - B3. Nhập bảng phân công chuyên môn cho thời khóa biểu


Bước 3 là nhập bảng phân công chuyên môn cho thời khóa biểu hiện thời.

7 bước xếp thời khóa biểu - B2. Nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên


Bước 2 bao gồm các thao tác sau: - Nhập thuộc tính sư phạm môn học. - Nhập ràng buộc, yêu cầu của giáo viên, tổ nhóm giáo viên.

7 bước xếp thời khóa biểu - B1. Khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thời khóa biểu


Bước 1 bao gồm các thao tác sau: - Khởi tạo dữ liệu thời khóa biểu. - Nhập các thông số hệ thống thời khóa biểu. - Nhập dữ liệu gốc thời khóa biểu: danh sách môn học, lớp, giáo viên, nhóm giáo viên.
 

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.