Bài 2 Nguyên tử (tiết 4)

Tài liệu thuộc: Lớp 7, Trung học cơ sở
Chuyên mục: Kho bài giảng>Khoa học tự nhiên
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Đây là tiết học thuộc môn khoa học tự nhiên dành cho học sinh lớp 7. Tiết học giúp học sinh hiểu được khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân và vận dụng để tính được khối lượng của một nguyên tử khi biết số hạt proton và neutron trong hạt nhân của nó.

Xem chi tiết

Bài viết liên quan