Bài 8 Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất - Tính chất của chất (tiết 4)

Tài liệu thuộc: Lớp 6, Trung học cơ sở
Chuyên mục: Kho bài giảng>Khoa học tự nhiên
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Đây là tiết học thuộc môn khoa học tự nhiên dành cho học sinh lớp 6. Tiết học giúp học sinh nêu được khái niệm về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc. Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể của chất. Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, sôi.

Xem chi tiết

Bài viết liên quan