Bộ lắp ráp mạch điện: AC

Tài liệu thuộc: Lớp 11, Trung học phổ thông
Chuyên mục: Khoa học & Stem>Vật lý
Tác giả: PhET
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Giải thích các định luật điện cơ bản trong mạch nổi tiếp và song song. Dùng ampe kế và volt kế để đo đạc. Giải thích kết quả và các định luật. Tạo dựng mạch điện từ các sơ đồ. Xác định tính dẫn điện và cách điện của các vật thông thường. So sánh mạch điện AC và DC. Mô tả hoạt động của tụ điện và cuộn cảm trong mạch điện. Xác định bằng thực nghiệm thời hằng của mạch RC. Lắp mạch điện RLC và xác định điều kiện cộng hưởng.

Xem chi tiết

Bài viết liên quan