Cái nào đến trước, lông hay chim?

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Kho bài giảng>Sinh học
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Bài học này trình bày những động vật phát triển lông trong quá trình tiến hóa

Xem chi tiết

Bài viết liên quan