Địa y có làm hỏng cây không?

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Kho bài giảng>Sinh học
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Trong bài học này, bạn sẽ làm quen với các sinh vật đặc biệt, đó là địa y

Xem chi tiết

Bài viết liên quan