Thánh Gióng - Sách: Chân trời sáng tạo

Tài liệu thuộc: Lớp 6, Trung học cơ sở
Chuyên mục: Kho bài giảng>Ngữ văn
Tác giả: igiaoduc
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Chương trình Ngữ văn 6_ tập 1. Sách: Chân trời sáng tạoBài 1: Lắng nghe lịch sử nước mìnhBài giảng: Thánh Gióng

Xem chi tiết