Lớp 9

Nhôm

Nhôm

Tác giả:School@net
Sắt

Sắt

Tác giả:School@net
Clo

Clo

Tác giả:School@net
Metan

Metan

Tác giả:School@net
Etilen

Etilen

Tác giả:School@net
Axetilen

Axetilen

Tác giả:School@net