Hóa học: Tinh thể kim loại hình lục giác

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Các kim loại có cấu trúc tinh thể kim loại hình lục giác cứng và khó gia công hơn

Xem chi tiết

Bài viết liên quan