Địa lý: Thủy triều

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra

Xem chi tiết

Bài viết liên quan