Sinh học: "Khủng long bạo chúa" T–Rex

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long

Xem chi tiết

Bài viết liên quan