Sinh học: Răng của con người

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn

Xem chi tiết

Bài viết liên quan