Vật lý: Các hạt cơ bản

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson

Xem chi tiết

Bài viết liên quan