Vật lý: Đặc điểm của sóng âm

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm

Xem chi tiết

Bài viết liên quan