Vật lý: Động cơ Otto bốn kỳ

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: TƯ LIỆU HỌC LIỆU>Video
Tác giả: mozaweb
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi

Xem chi tiết

Bài viết liên quan