Bài 17 Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Kho bài giảng>Khoa học tự nhiên
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Đây là tiết học thuộc môn Khoa học tự nhiên dành cho học sinh lớp 7 thuộc Bộ sách Cánh diều. Tiết học giúp chúng ta phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, nêu được vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể

Xem chi tiết

Bài viết liên quan