Bài 4 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 3)

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Kho bài giảng>Khoa học tự nhiên
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Đây là tiết học thuộc môn khoa học tự nhiên dành cho học sinh lớp 7. Tiết học giúp học sinh nêu được cấu tạo nhóm, số lượng nhóm và phân loại nhóm.

Xem chi tiết

Bài viết liên quan