Bài 4 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 2)

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Kho bài giảng>Khoa học tự nhiên
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Đây là tiết học thuộc môn khoa học tự nhiên dành cho học sinh lớp 7. Tiết học giúp học sinh nêu được cấu tạo ô nguyên tố, cấu tạo chu kì, số lượng chu kì và phân loại chu kì.

Xem chi tiết

Bài viết liên quan