Bài 18 Quang hợp ở thực vật

Tài liệu thuộc: SCHOOLNET
Chuyên mục: Kho bài giảng>Khoa học tự nhiên
Tác giả: School@net
Trạng thái: Đã duyệt
Chế độ chia sẻ: Ai cũng được xem

Tóm tắt:

Đây là tiết học thuộc môn Khoa học tự nhiên dành cho học sinh lớp 7 thuộc Bộ sách Cánh diều. Học xong tiết học này các em sẽ nêu được vai trò của lá cây với chức năng quang hợp; trình bày được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp; viết được phương trình quang hợp; vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

Xem chi tiết

Bài viết liên quan